Zespołowe Przedsięwzięcie Inżynierskie (ZPI) – Praca Dyplomowa 2010-2014