Zespołowe Przedsięwzięcie Inżynierskie (ZPI) od 2015