Regulamin

REGULAMIN  KONKURSU
 API 
(Arena Projektów Informatycznych – konkurs prac  Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego)

 

1. Konkurs na najlepszą realizację Zespołowego Przedsięwzięcia Inżynierskiego organizowany jest przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
2. Honorowym Patronem i Fundatorem nagród jest Konwent Wydziału.
3. Konkurs przeprowadzony jest przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: Przewodniczący Komisji i Członkowie Komisji.
Przewodniczący Komisji może zdecydować o zmianie składu Komisji Konkursowej.
4. Ocena prac zakwalifikowanych do etapu finałowego dokonana zostanie przez Zespół Oceniający, wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej. W skład Zespołu Oceniającego wchodzą Przedstawiciele Konwentu i Przedstawiciele Wydziału.
5. Konkurs rozpoczyna się w trakcie semestru letniego 2017/2018, a kończy finałowymi prezentacjami i wręczeniem nagród podczas uroczystej Gali API w grudniu podczas semestru zimowego 2018/2019.
6. W Konkursie biorą udział wszystkie zespoły realizacyjne z kursu ZPI na VII semestrze I stopnia nauczania kierunku informatyka Wydziału Informatyki i Zarządzania.
7. W Konkursie przewidziane są:
a) Nagrody Główne,
b) Nagrody Specjalne
Przewodniczący Komisji może, w uzgodnieniu z Patronem Konkursu, zmienić liczbę i wysokość przyznawanych nagród.
8. Harmonogram Konkursu przedstawia się następująco:
a) po rozpoczęciu semestru następuje ogłoszenie edycji konkursu, studenci są informowani przez Komisję Konkursową o szczegółowych zasadach Konkursu;
b) w przedostatnim lub ostatnim tygodniu zajęć każdy pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzący zajęcia z ZPI wybiera jeden zespół do etapu finałowego;
c) w pierwszym lub drugim tygodniu po zakończeniu zajęć zorganizowany zostanie przegląd nominowanych prac przed Zespołem Oceniającym; wszystkie nominowane zespoły otrzymają upominki od Sponsora Konkursu. Kolejność prezentacji ustali Przewodniczący Komisji.
d) spośród nominowanych prac Zespół Oceniający wybierze 6 prac zakwalifikowanych do prezentacji na Gali API;
e) podczas prezentacji 6 prac na Gali Jury wyłonione z przedstawicieli Konwentu Wydziału przyzna Nagrody;
f) ostateczne wyniki i wręczenie nagród dla zwycięskich 6 prac, ufundowanych przez Konwent nastąpi w trakcie uroczystej Gali API w grudniu 2018 r.

15.06.2018 r.