Prowadzący

 • Dr inż. Krzysztof Brzostowski
 • Dr hab. inż. Kazimierz Choroś, prof. PWr
 • Dr inż. Grzegorz Filcek
 • Dr inż. Mariusz Fraś
 • Dr inż. Dariusz Gąsior
 • Dr inż. Michał Kędziora
 • Dr inż. Dariusz Konieczny
 • Dr inż. Marek Kopel
 • Dr hab. inż. Dariusz Król, prof. PWr
 • Dr inż. Wojciech Lorkiewicz
 • Mgr Hanna Mazur
 • Dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr
 • Dr inż. Ziemowit Nowak
 • Dr inż. Grzegorz Popek
 • Dr inż. Jerzy Sas
 • Dr inż. Martin Tabakow
 • Dr inż. Zbigniew Telec
 • Doc. dr inż. Krzysztof Waśko